EWIDENT 

SLOVENSKÁ VÝROBA

Ewident - evidentne estetická elegancia - 1989, slovenský výrobca